Dostawa fabrycznie nowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej oraz drobnego sprzętu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej oraz drobny sprzęt:
Część I - Kurtka i spodnie: ilość zamawiana – zamówienie podstawowe 146 szt.
– ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji- 150 szt.;
Część II - Buty specjalne gumowe: ilość zamawiana – zamówienie podstawowe 147 szt.
– ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji- 150 szt.;
Część III - Hełm strażacki z latarką nahełmową: ilość zamawiana – zamówienie podstawowe 105 szt. – ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji- 115 szt.;
Część IV - Rękawice specjalne strażackie: ilość zamawiana – zamówienie podstawowe 117 szt. – ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji- 125 szt.;
Część V - Aparat powietrzny ochrony górnych dróg oddechowych: ilość zamawiana – zamówienie podstawowe 32 szt. – ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji- 40 szt.;
Część VI - Pilarka łańcuchowa: ilość zamawiana – zamówienie podstawowe 34 szt. – ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji- 40 szt.;
Część VII - Agregat prądotwórczy: ilość zamawiana – zamówienie podstawowe 38 szt. – ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji- 40 szt.;
Część VIII - Motopompa: ilość zamawiana – zamówienie podstawowe 16 szt. – ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji- 20 szt.
Wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w formie jednej dostawy z uwzględnieniem opcji ilościowych określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji.
Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych wraz z określeniem terminu jej wykonania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2017 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 26
Warszawa 03719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26
Warszawa 03719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się