Dostawa sprzętu i wyposażania pracowni żywienia i usług gastronomicznych w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – projekty realizowane poza formułą ZIT”, działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażania pracowni żywienia i usług gastronomicznych w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Powiecie Słubickim – projekty realizowane poza formułą ZIT”, działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.
Szczegółowy opis parametrów sprzętu i wyposażania pracowni żywienia i usług gastronomicznych (specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia) zawarty został
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Dla wyspecyfikowanego sprzętu i wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt i wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się