Przetarg nieograniczony na wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem i obsługą techniczną, usługę hotelarską i gastronomiczną - na potrzeby organizowanego, przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Komitetu Sterującego Partnerstwa EURES – TriRegio, w dniu 6 grudnia 2017 r.

» Opis zapytania

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali konferencyjnej z wyposażeniem i obsługą techniczną, usługę hotelarską i gastronomiczną dla 30 osób we Wrocławiu. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby osób korzystających z usług maksymalnie o 30%. Usługi są zamawiane na potrzeby organizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Komitetu Sterującego Partnerstwa EURES - TriRegio Zamówienie jest współfinansowane z Grantu Eures –Tri Regio. Cały przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w jednym obiekcie. Obiektem musi być hotel minimum czterogwiazdkowy posiadający aktualną decyzję kategoryzacyjną na hotel co najmniej czterogwiazdkowy, wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2011, Nr 259, poz.1553.) lub obiekt konferencyjno-szkoleniowy. Hotel lub obiekt konferencyjno-szkoleniowy musi być położony na terenie miasta Wrocławia w odległości nie przekraczającej (licząc w linii prostej) 3,5 km od Dworca Głównego PKP. Hotel lub obiekt konferencyjno-szkoleniowy powinien zapewnić możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu dla co najmniej 12 samochodów. Parking musi być zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu, przed hotelem lub w jego podziemiach lub nadziemiach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się