Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 28 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 1b i 1c do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na pojedyncze zadanie lub na całość przedmiotu zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych części: Część 1: Środki czystości i artykuły do sprzątania, Część 2: Papier toaletowy i ręczniki papierowe.
Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia stanowią załączniki nr 1b oraz 1c do SIWZ.
Zamawiający informuje, że oferta która nie będzie zawierała pełnego zakresu przedmiotu zmówienia dla danej części, bądź nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się