Dożywianie uczniów na terenie gminy Świdwin w 2018 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dożywianie uczniów na teranie gminy Świdwin w 2018r.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydawanie pełnego obiadu dla uczniów z terenu gminy Świdwin. Obiady dostarczone mają być do następujących placówek oświatowych:
1) Szkoła Filialna w Oparznie, Oparzno 31;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lekowie, Lekowo 44c;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierzwnicy, Bierzwnica 52.
Przygotowanie, dostawa i wydanie obiadów następować będzie od dnia 02.01.2018r. do 31.12.2018r. (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć uzgodnionych z Zamawiającym) dla około 161 uczniów.
Przez pełen obiad Zamawiający rozumie obiad dwudaniowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz U. z 2016r. poz. 1154): w postaci:
a) zupy, podana z pieczywem bez ograniczenia ilościowego; waga zupy nie mniej niż 300 ml – kaloryczność zupy 250 kcal,
b) drugiego dania - posiłek mięsny/rybny o wadze 80-100g (przy czym porcja ryby co najmniej raz w tygodniu; nie więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w ciągu tygodnia szkolnego od poniedziałku do piątku), plus produkty zbożowe lub ziemniaki (przetworzone) o wadze 150-200g, z urozmaiconymi surówkami lub jarzynami gotowanymi o wadze 70-100g; kaloryczność drugiego dania 600 kcal,
c) kompotu 200 ml.
Minimalna wartość kaloryczna jednego zestawu obiadowego – 850 kcal.
Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych np. mięsa, ryb, jaj, sera lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych, albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami), przy czym potrawa rybna powinna być podawana przynajmniej raz w tygodniu .
Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw.
W skład posiłku powinny wchodzić warzywa i owoce, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, posiłki dla dzieci i młodzieży powinny być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej, a jednocześnie pełnym zaspokojeniu kalorycznym i witaminowym, bogatym w składniki mineralne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków dobrej jakości o właściwej wadze i objętości oraz odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Posiłek powinien spełniać polskie normy żywieniowe odpowiednie do wieku osoby uprawnionej do posiłku (dla dzieci i młodzieży) w zakresie zaopatrzenia w jednostki kaloryczne. Obiady powinny obejmować kuchnię tradycyjną, charakterystyczną dla regionu z uwzględnieniem produkcji własnej posiłków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2017 | 10:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się