Zakup 610 kpl. masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami (z możliwością zwiększenia do 710 kpl.)

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowych, nie używanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017r. masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami:
- w ilości 610 kpl. w ramach zamówienia podstawowego,
- w ilości do 100 kpl. w ramach zamówienia objętego prawem opcji,
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na okres użytkowania wynosi:
a) dla maski przeciwgazowej co najmniej 10 lat od daty odbioru przedmiotu umowy,
b) dla filtropochłaniacza co najmniej 12 miesięcy od momentu rozpakowania z jednostkowego opakowania fabrycznego,
c) dla toreb transportowych co najmniej 2 lata od daty odbioru przedmiotu umowy,
3. Minimalny wymagany okres gwarancji na okres przechowywania wynosi:
a) dla maski przeciwgazowej co najmniej 10 lat od daty odbioru przedmiotu umowy (w opakowaniu fabrycznym),
b) dla filtropochłaniacza co najmniej 10 lat od daty odbioru przedmiotu umowy (w opakowaniu fabrycznym),
Zamawiający dopuszcza 10 letni okres gwarancji liczony od daty produkcji filtropochłaniacza, przy czym data produkcji nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy.
c) dla toreb transportowych co najmniej 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy,
4. Przedmiot zamówienia podlega ocenie zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (Dz. U. 2013r., poz. 382).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się