Zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową Konferencję szkoleniową PEK/SEC – szkolenie personelu banków tkanek i komórek dotyczące wdrożenia pojedynczego europejskiego kodu (Single European Code for tissues and cells)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznychna 1 (jedną) dwudniową Konferencję szkoleniową PEK/SEC – szkolenie personelu banków tkanek i komórek dotyczące wdrożenia pojedynczego europejskiego kodu (Single European Code for tissues and cells) dla łącznie 130 osób (stu trzydziestu osób), które odbędzie się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w terminie do 10.12.2017 r. uzgodnionym z Zamawiającym w ramach zadania realizowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz zadań statutowych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek realizowanych z planu finansowego wydatków bieżących jednostki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy Pzp

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się