Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa zamrażarek niskotemperaturowych-2 sztuk, zwanych

dalej urządzeniem, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ- formularz przedmiotowy.

3.Dostawa obejmuje:

1)szkolenie w zakresie obsługi urządzenia: dla minimum 4 osób,

2)montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

3)transport urządzenia na koszt Wykonawcy.

4.Urządzenie musi:

1)być fabrycznie nowe tzn. nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego

do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania, wymagane jest aby urządzenie nie posiadało wad fizycznych i prawnych,

2)być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

3)posiadać oznakowanie CE umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na urządzenie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zmianami),

4)jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, urządzenie wykorzystujące energię musi mieć dołączoną, etykietę i kartę produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje

o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012r.

poz. 1203).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.