Dostawa specyfików olejowo-smarowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specyfików olejowo-smarowych w zakresie 3 zadań: Zadanie nr 1 - olej do przekładni (np. Hipol 10 F lub równoważny), Zadanie nr 2 - Smar ogólnego przeznaczenia odporny na działanie wody (np. Aero Shell Grease 6 lub równoważny), Zadanie nr 3 - Olej syntetyczny do turbinowych silników lotniczych klasy lepkości 7,5mm2/s (np. Turbonycoil 35 M lub równoważny). Ilość specyfików została określona w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Formularz cenowy. Wymagania jakie mają spełniać dostarczone specyfiki zostały określone w Wymaganiach jakościowych, które stanowią załączniki do wzorów umów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się