Dostawa odrdzewiaczy i odtłuszczaczy przemysłowych

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty w kolejnej rundzie postepowania z uwzględnieniem maksymalnego rabatu na dostawę:
1. Odrdzewiacz REDUCE 4 aerozol 800 ml szt 24
2. Odtłuszczacz przemysłowy SDI NEW SPRAY 800 ml szt. 24
----------------------
UWAGI:
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny, który :
Pozwala na późniejsze naoliwienie, smarowanie, klejenie.
-Czyszczenie materiałów elektrycznych pod ciśnieniem, pod napięciem.
-Błyskawicznie odparowuje i nie pozostawia żadnych osadów
-Myje elementy i części bez ryzyka powstania zagrożenia pożarowego
-Zawartość gazu wypychającego 3% (gaz niewybuchowy)
Składając ofertę prosimy o dołączenie karty charakterystyki oferowanego produktu celem weryfikacji złożonej oferty;
------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30; 43-170 Łaziska Górne wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: jak najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- producent (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać nazwę producenta oferowanego produktu)
Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się: - podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się