Dostawa ubrań specjalnych do KW PSP w Olsztynie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 72 kompletów ubrań specjalnych (kurtka, spodnie) dla strażaków do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Dostawa do siedziby KW PSP w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się