Dostawa odzieży operacyjnej barierowej, obuwia operacyjnego i taśm lepnych

» Opis zapytania

rzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży operacyjnej barierowej, obuwia operacyjnego i taśm lepnych, zwanej w dalszej części SIWZ: Towarem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym, w ilości, asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty dla Pakietów od nr 1 do nr 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty - od Pakietu nr 1 do Pakietu nr 4.
Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się