Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa

» Opis zapytania

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla maksymalnie 60 osób, w okresie co najmniej od 16 października do 7 grudnia 2017 roku na terenie miasta Krakowa.
2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania musi się znajdować w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Mogilska 109.
UWAGA: odległość należy przeliczyć na podstawie aplikacji https://www.google.pl/maps – połączenie obliczone automatycznie (nie dopuszcza się ręcznego ustawienia punktów) przy opcji „jadę autem”, przy zastosowaniu ustawień: odjazd 11.10.2017 o godzinie 11:00. Lokalizacja początkowa to adres wskazany przez Zamawiającego tj. Kraków, ul. Mogilska 109, natomiast lokalizacją końcową jest adres obiektu – wskazany przez Wykonawcę - w którym będzie świadczona usługa zakwaterowania. Przy obliczeniu odległości należy się kierować najkrótszą trasą wyznaczoną przez aplikację.
3. Zamawiający wymaga, aby zakwaterowanie osób nastąpiło w dniu 16 października 2017 r. od godziny 06:00. Wymeldowanie osób nastąpi najpóźniej w dniu 7 grudnia 2017 o godzinie 10:00, z zastrzeżeniem punktu 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
4. Termin rozpoczęcia świadczenia usług może zostać zmieniony ze względów proceduralnych – w przypadku przedłużenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin zakończenia świadczenia usług może być wydłużony, w przypadku wydłużenia staży adaptacyjnych.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się