„Dostawa wyposażenia domowego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2”.

» Opis zapytania

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia domowego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2.

1.2 Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na dwie części:

• część nr 1 – dostawa wyposażenia domowego dla 35 WOG,
• część nr 2 – dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
dla 35 WOG.

1.3 Dla części I przewidywanych jest 1-4 dostaw dla każdego z kompleksów.
Poz. 1-46
• Kraków ul. Wrocławska 82;
• Kraków ul. Skrzatów 2;
Poz. 47
• Rząska ul. Krakowska 2;
Poz. 48-61
• Kraków ul. Ułanów 43.
1.4 Dla części II przewidywanych jest 1-3 dostaw dla każdego z kompleksów
Poz. 1-8
• Kraków ul. Wrocławska 82;
• Kraków ul. Skrzatów 2;
Poz. 9-14
• Kraków ul. Ułanów 43.
Odbiór towaru odbywa się w wyznaczonym miejscu dostawy przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
1.5 Ze względu na obowiązujące przepisy wewnętrzne Zamawiający wskazuje, iż ceny jednostkowe towarów nie mogą przekroczyć 3 499,99 zł brutto, tak, aby nie zostały zakwalifikowane jako środki trwałe.
1.6 opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 7A do SIWZ – dla części 1, 7B do SIWZ – dla części 2.
1.7 Wymienione w załączniku nr 3A/B i nr 7A/B do SIWZ znaki towarowe i nazwy producentów stanowią towar powszechnie dostępny na rynku, zaś ich wskazanie wobec braku odpowiednich norm przedmiotowych, określających parametry tych wyrobów ma jedynie na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego i wydajnościowego zamawianych produktów.
1.8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych – fabrycznie nowych.
W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca powinien wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. – załącznik nr 9 do SIWZ. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się