DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ STACJI REDUKCYJNEJ

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą stacji redukcyjnej dla potrzeb Pawilonu Ginekologiczno- Położniczego przy Placu Kuźnice 1 w Nowym Sączu. W ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy
Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie:
Zadanie nr 1 – Tlen medyczny wraz z dzierżawą stacji redukcyjnej CPV 24111500-0 + PAO2-0
2.Przedmiot zamówienia winien posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.Towar będzie dostarczany specjalistycznym transportem na koszt Wykonawcy.
4.Butle zużyte (puste) Wykonawca będzie odbierał na swój koszt z siedziby Zamawiającego (przy kolejnej dostawie).
5.Wielkość dostaw uzgadniana będzie na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem przypadków dostaw nadzwyczajnych (dodatkowych)
6.Termin zapłaty za dostarczony towar- 30 dni.
7.Ceny netto nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
8.W zakres przedmiotu umowy wchodzi również montaż stacji redukcyjnej z przyłączem, wykonanie stojaka stacji rozprężania oraz zadaszenia.
9.Po zakończeniu okresu dzierżawy stacja redukcyjna wraz wyposażeniem przechodzi na własność dzierżawcy.
II.Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający ustala następujący termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.