Świadczenie usługi żywienia pacjetów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest :
a) przygotowywanie posiłków zgodnie ze standardem żywienia obowiązującym w szpitalnictwie z uwzględnieniem możliwości realizacji odpowiednich diet oraz zapewnieniem odpowiedniego składu i kaloryczności posiłków w oparciu o system HACCP zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2015. 594) oraz stosownie do wykazu norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie,
b) dostarczenie posiłków do siedziby Zamawiającego,
c) dystrybucja przygotowanych posiłków na poszczególne oddziały,
d) dystrybucja schludnie podanych posiłków do pacjentów pod nadzorem pracownika Zamawiającego,
e) odbiór i utylizacja resztek pokarmowych,
f) zmywanie naczyń po posiłkach
Zamawiający udostępni odpłatnie wybranemu Wykonawcy pomieszczenie z mediami na podgrzanie posiłków, zmywalnie, szatnię dla pracowników Wykonawcy oraz pomieszczenia pod potrzeby magazynów wymaganych odrębnymi przepisami o łącznej pow. 40m².

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się