Dostawa umundurowania wyjściowego dla żołnierzy zawodowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa umundurowania wyjściowego dla żołnierzy zawodowych”. Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji w części 2 i 5. W ramach opcji Zamawiający wskaże ilości które zamierza zakupić dodatkowo, a Wykonawca dostarczy je we wskazanych ilościach i cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym, w terminie realizacji umowy Zamawiający na pewno zakupi przedmiot umowy w ilościach podstawowych, a pozostałe ilości określone jako opcja w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rozmiary zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ – szczegółowe opisy zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się