Dostawa materiałów - AKCJA ZIMA

» Opis zapytania

Dostawa materiałów - AKCJA ZIMA do magazynów działających na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze, zgodnie z wykazem asortymentowo- ilościowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Materiały budowlane
  • Narzędzia
  • Produkty rolne, sadownicze, ogrodnicze i zwięrzęta hodowlane
  • Surowce i półprodukty
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się