„Zielone szkoły”- zorganizowanie 21-dniowego (20 osobodni) śródrocznego turnusu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Polkowice

» Opis zapytania

Zamawiający przewiduje zakres zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w:
- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm.),
- Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.).
Założenia organizacyjne:
Zamawiającym usługę pn. „Zielone szkoły”- zorganizowanie 21-dniowego (20 osobodni) śródrocznego turnusu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Polkowice." w rozumieniu Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 t. j.) jest gmina Polkowice, w imieniu której działa Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, który podpisze umowę z Wykonawcą.

Organizatorami "zielonej szkoły" są szkoły, w imieniu których występują dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy lub upoważnione przez nich osoby, w zakresie określonym
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U z 2001 Nr 153, poz. 1516)

1. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie 21-dniowego (20 osobodni) śródrocznego turnusu dla ok. 455 osób łącznie, w tym dla ok. 425 dzieci z kl. III uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Polkowice w terminie 16.04-06.05.2018 r., tj.:
 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach - ok. 115 dzieci (5 klas), 8 nauczycieli i 1 kierownik "zielonej szkoły" dla wszystkich szkół - łącznie 124 osób,
 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach - ok. 101 dzieci (5 klas), 7 nauczycieli - łącznie ok. 108 osób,
 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach - ok. 167 dzieci (8 klas), 11 nauczycieli - łącznie ok. 178 osób,
 ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach - ok. 14 dzieci (1 klasa), 1 nauczyciel - łącznie ok. 15 osób,
 ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie - ok. 28 dzieci (2 klasy), 2 nauczycieli - łącznie ok. 20 osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się