Sukcesywne usługi przygotowywania i dostarczania posiłków na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne usługi przygotowywania i dostarczania posiłków, zwane dalej „usługą”, na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków wraz z zapewnieniem obsługi kelnerskiej na potrzeby Zamawiającego, w szczególności podczas organizowanych przez Zamawiającego wydarzeń takich jak np.: szkolenia, kursy, zjazdy, konferencje, imprezy okolicznościowe (jednodniowe i wielodniowe), spotkania i inne.
Pod pojęciem „sukcesywne usługi” należy rozumieć realizację zamówień etapami w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego drogą elektroniczną (w wyjątkowych sytuacjach faxem).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości jednostkowe przedstawione są w formularzu przedmiotowo-cenowym - załącznik nr 1a do SIWZ.
Miejscem dostawy posiłków będą jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) jak i jednostki pozamiejscowe UG (Gdańsk – Górki Wschodnie, Borucino, Łączyno, Hel). Adresy i miejsca dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.ug.edu.pl - zgodnie ze strukturą organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się