Dostawa środków do konserwacji i dezynfekcji sprzętu sportowego oraz taśm ostrzegawczych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do konserwacji i dezynfekcji sprzętu sportowego oraz taśm ostrzegawczych.
dla części 1 zamówienia pn. Dostawa środków do konserwacji sprzętu sportowego- szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia część 1.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o załączony Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz formularz cenowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
dla części 2 zamówienia pn. Dostawa środków do dezynfekcji sprzętu sportowego- szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia część 2.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o załączony Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9a do SIWZ) oraz formularz cenowy (załącznik nr 4a do SIWZ). dla części 3 zamówienia pn. Dostawa taśm ostrzegawczych- szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9b do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia część 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o załączony Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9b do SIWZ) oraz formularz cenowy (załącznik nr 4b do SIWZ).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się