Dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie urządzeń w ramach planowanej przebudowy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w części budynku wraz ze zmianą technologii kotłów dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach wg dwóch zadań.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, instalację oraz uruchomienie:
ZADANIE NR 1 - pralnico wirówek w ilości 2 szt.
ZADANIE NR 2 - kotłów warzelnych w ilości 2 szt.
w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Dotyczy obydwu zadań:
Dostawa obejmuje równocześnie demontaż zamontowanych urządzeń, wyniesienie z budynku i poddanie ich utylizacji. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami utylizację urządzeń. Montaż urządzeń w miejscu starych urządzeń z podłączeniem odpływu (w przypadku pralnico wirówek) z wykorzystaniem stanu istniejącego. Pralnice są usytuowane na poziomie piwnic, na cokole z cegły pełnej obłożonej płytkami posadzkowymi o szerokości 1,02 m, długości 3,40 m, szerokość i wysokość cokołu 0,15m. W załączeniu dokumentacja fotograficzna urządzeń. Kotły warzelne usytuowane w pomieszczeniu kuchni na poziomie parteru. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcje eksploatacji wszystkich urządzeń, a także przeszkoli personel użytkownika w zakresie niezbędnym dla ich obsługi. Opracuje dwa egzemplarze pełnej, kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami § 3 istotnych postanowień umowy oraz dołączy pełną charakterystykę techniczną przedmiotu zamówienia.
Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym na obiekcie. Dostawca opracowuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcję eksploatacji urządzeń, a także przeszkoli personel użytkownika w zakresie niezbędnym dla ich obsługi. Opracuje również dwa egzemplarze pełnej, kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami § 3 istotnych postanowień umowy.
Prace realizowane będą w obiekcie czynnym – Dom dla osób w podeszłym wieku. Stanowiska pracy należy zorganizować, tak aby prace montażowe nie uprzykrzały pobytu mieszkańcom. Na bieżąco porządkować stanowiska pracy. Dostawa pralnic i kotłów warzelnych nie może zakłócić funkcjonowania DPS. Możliwość pracy dwuzmianowej, prace na obiekcie można wykonywać od godz. 7:00 do godz. 19:00, także w sobotę.

Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 1 - Pralnico – wirówka przemysłowa mocowana do podłoża, załadunek w przedziale 18 – 20 kg, moduł załadunkowy 1:10, podgrzew elektryczny, zasilanie 3x380V/3/50Hz, spawana rama urządzenia wykonana ze stali konstrukcyjnej, bęben wewnętrzny i zewnętrzny oraz przedni i górny panel wykonany ze stali nierdzewnej. Współczynnik odwirowania G min 200, obroty wirowania min. 730 obr/min, moc podgrzewania max 16 kW, możliwość podłączenia pomp dozujących płynne środki piorące, maksymalna szerokość urządzenia 800 mm. Okres gwarancji min 24 miesiące.

ZADANIE NR 2 - Zestaw kociołków przechylnych, podwójnych elektrycznych wraz z podstawą kociołków 2 x 30 l – pojemność robocza zbiornika warzelnego dm3 2 x 30, moc znamieniowa kW 15, zbiornika warzelny wykonany ze stali nierdzewnej, dwa niezależne układy sterujące pracą każdego zbiornika, regulator zapewniający regulację temperatury w zbiorniku warzelnym, ogranicznik temperatury zapewniający przegrzanie zbiornika i uszkodzenia grzałek elektrycznych, zabezpieczenie przed przypadkowym przechylaniem, przyłącze oraz zawór wody zimnej. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej z Rozdzielni nr 4, długość kabla 20 m x 4 mm, zakończony gniazdem 5 x 32 A z wyłącznikiem. Okres gwarancji min 24 miesiące.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.