ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I KUCHENNEGO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 2, do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia ( stanowiący jego integralną część).
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą towaru, w tym w szczególności koszty opakowania, załadunku, transportu, a także koszty ubezpieczenia transportu towaru do magazynu Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych.
4. Wykonawca dostarczy towar w oryginalnych opakowaniach, wraz z kartami gwarancyjnymi na urządzenia elektryczne oraz instrukcjami obsługi w przypadku urządzeń elektrycznych.
5. Wykonawca dostarczony sprzęt AGD ma obowiązek zamontować oraz wstępnie uruchomić w celu sprawdzenia jego sprawności.
6. Okres gwarancji musi wynosić co najmniej 12 miesięcy.
7. Zamówienie odbędzie się 1 raz w ciągu trwania umowy.
8. Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie JW.1749 (Grupa zabezpieczenia Szczecin) Al. Wojska Polskiego 250, Szczecin.
9. Podstawą przyjęcia zamówionego towaru, zgodnego ze zgłoszeniem, będzie faktura VAT.
10. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania towaru częściami.
11. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury i towaru, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych niezgodnych z zamówieniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się