Dostawa gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny

» Opis zapytania

Dostawa gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:
Pakiet 1 - gazy medyczne i techniczne z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny,
Pakiet 2 - azot ciekły,
3.1.2 Zakres Gazy Medyczne
3.1.2.1 Tlen medyczny ciekły – dostawa do zbiornika (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% zgodnie z farmakopeą FP VIII).
3.1.2.2 Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4 m3 - butle stalowe Wykonawcy.
3.1.2.3 Tlen medyczny sprężony w butlach stalowych Zamawiającego 1,6m3, 0,8m3, 0,5m3, 0,3m3 oraz w butlach aluminiowych Wykonawcy 2l i 5l (zawartość tlenu niemniej niż 99,5% zgodnie z farmakopeą FP VIII).
3.1.2.4 Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg – butle stalowe Wykonawcy.
3.1.2.5 Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5kg – butle stalowe Wykonawcy.
3.1.2.6 Dinitrogenii Oxidum + Oxygenium – mieszanka do znieczulenia 50/50 % tlen, podtlenek azotu w butlach 10 litrowych aluminiowych Wykonawcy, o pojemności 2,8m3 gaz.
3.1.2.7 Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devara (miejsce dostawy ul. Lwowska 22 oraz ul. Kraszewskiego 13) – Devary Zamawiającego.
3.1.2.8 Acetylen techniczny, butla Zamawiającego o pojemności 6kg gazu.
3.1.2.9 Powietrze sprężone w butlach Zamawiającego 6,0m3.
3.1.2.10 Dwutlenek węgla techniczny w butlach Zamawiającego – 5kg.
3.1.2.11 Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności 3 ton (+/- 10%), montaż przy szpitalu w ciągu 5 dni od podpisania umowy (zamawiający posiada fundament pod zbiornik owym. 3,6mx 2,5m),odparowanie własne - nie większe niż 0,51 %/24h.
3.1.2.12 Dzierżawa butli stalowych na gazy medyczne.
3.1.2.13 Dzierżawa butli stalowych na gazy techniczne.
3.1.2.14 Dzierżawa zaworu dozującego Dinitrogenii Oxidum + Oxygenium, Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór nie wymagał sterylizacji oraz nie wymagał ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części celem jego czyszczenia. Zamawiający wymaga zaworu dozującego przy używaniu, którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy.
3.1.2.15 Dzierżawa butli aluminiowych na tlen medyczny z zaworem zintegrowanym o maksymalnych parametrach. Zamawiający wymaga butle wyposażone w zawór zintegrowany tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej, uchwyt umożliwiający przyczepienie butli do łóżka pacjenta oraz system szybkiego łączenia typu AGA (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. do respiratora transportowego o maksymalnych parametrach - butla 2l: średnica butli 10,5cm; butla 5l: średnica butli 14,5cm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym, posiadających zamiast manometru cyfrowy wyświetlacz. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, co wyeliminuje potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych.
3.1.2.16 Dzierżawa wózka na butlę Dinitrogenii Oxidum + Oxygenium.
3.1.2.17 Ustniki jednorazowe do Dinitrogenii Oxidum + Oxygenium - 100 sztuk w opakowaniu. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny ustnik jednorazowy z filtrem, zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, co wyeliminuje potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego. Jeśli chodzi o wdychaną mieszaninę - Zamawiający oczekuje, że zaoferowany produkt będzie czysty oraz nie będzie zawierał mikrobiologicznych zanieczyszczeń bakteryjnych i wirusowych narażających pacjentów na zakażenia.
3.1.2.18 Transport ciekłego tlenu medycznego.
3.1.2.19 Transport butli gazy medyczne.
3.1.2.20 Transport butli gazy techniczne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się