Dostawa wyposażenia Zakładu Genetyki, Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych (2 pakiety), nr PN-131/17/DF

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę wyposażenia Zakładu Genetyki, Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych oraz instruktaż personelu, które zostały szczegółowo określone w załącznikach nr 1.1 i 1.2 do SIWZ, odpowiednio do numerów pakietów zamówienia:
- pakiet 1: dostawa zamrażarki niskotemperaturowej -86°C
- pakiet 2: dostawa 2 szt. komór laminarnych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę 1 szt. zamrażarki niskotemperaturowej (Pakiet nr 1) oraz 2 szt. komór laminarnych (Pakiet nr 2).
3. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagane przez Zamawiającego techniczne parametry graniczne, szczegółowo opisane w załącznikach nr 1.1 i 1.2 do SIWZ.
4. Okres gwarancji na sprzęt będący przedmiotem zamówienia, nie może być krótszy 24 miesięcy.
5. Termin dostawy – maksymalnie do 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odpowiednio na jeden lub więcej pakietów zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się