Zapewnienie sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia spotkania roboczo-warsztatowego (szkolenia)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia spotkania roboczo-warsztatowego (szkolenia) dla wizytatorów akredytacyjnych POZ w dniu 13 października 2017 r. w Warszawie w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się