Sukcesywna dostawa gazu specjalnego – wodoru 5.0 wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu specjalnego – wodoru 5.0 wraz z dzierżawą butli, dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
2. Szacunkowa skala potrzeb Politechniki Gdańskiej w okresie trwania umowy na gaz specjalny - wodór 5.0 wraz z dzierżawą butli znajduje się w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla niniejszego zamówienia, w pozycji wymienionej w formularzu rzeczowo-cenowym. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zakresu zamówienia o 50 %, tj. zwiększenia liczby dzierżawionych butli i liczby dostarczonych butli z gazem.
Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykorzystaniu zamówienia podstawowego, na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, po cenach zaoferowanych w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznikach nr 1 do SIWZ).
4. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego w okresie trwania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się