Dostawa wg podzielonych trzech pakietów - pakie pierwszy dostawa azotu ciekłego medycznego wraz z dzierżawa pojemnika , pakiet drugi dostawa dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli , pakiet trzeci dostawa azotu ciekłego medycznego do siedziby WOMPCPL w Lublinie Filia 1

» Opis zapytania

Zamówienie częściowe :

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg podanych pakietów .
Pakiet pierwszy : kod CPV 24111500-0 ,44615000-4
Dostawa ciekłego azotu medycznego posiadającego ważny certyfikat WE/EC wpisany na listę wyrobów medycznych w ilości 380 ton do zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej -sukcesywne dostawy w ciągu 36 miesięcy . Dzierżawa zbiornika wraz z montażem, demontażem o pojemności 6000 litrów wraz ze stacją do tankowania małych zbiorników (tankowanie dewarów ) oraz wyposażenie w układ telemonitoringu na okres 36 miesięcy . Dewary na azot są w posiadaniu Zamawiającego .
Miejsce dostawy Filia nr 2 , 20-418 Lublin ul. Nowy Świat 38
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do realizacji zamówienia w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym . Dostawa zbiornika wraz z montażem i napełnieniem zbiornika w ciągu 7 dni od podpisania umowy Pozostałe dostawy w ciągu max 3 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia zamówienia . ( jeśli Wykonawca zaoferuje termin krótszy otrzyma większą ilość punktów ) od złożenia zamówienia .
Pakiet drugi : kod CPV 24111500-0 , 44615000-4
Dostawa dwutlenku węgla medycznego posiadającego ważny certyfikat WE/EC wpisany na listę wyrobów medycznych – do krioterapii miejscowej w ilości 15200kg – sukcesywne dostawy w ciągu 36 miesięcy . Dzierżawa butli z kapilarą o wadze 30 kg w ilości 6 sztuk wraz z montażem butli na stanowisku wykonywania zabiegu na okres 36 miesięcy .
Miejsce dostawy Filia Nr 2 , 20-418 Lublin ul. Nowy Świat 38 4 butle i Filia Nr 1 -, 20 - 701 Lublin ul. Nałęczowska 27 – 2 butle .Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do realizacji zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym , pierwsza dostawa w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Pozostałe dostawy w ciągu max 3 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia zamówienia ( jeśli Wykonawca zaoferuje termin krótszy otrzyma większą ilość punktów ) od złożenia zamówienia .
Pakiet trzeci : kod CPV 24111500-0
Dostawa azotu ciekłego medycznego posiadającego ważny certyfikat WE/EC wpisany na listę wyrobów medycznych w ilości 9000 kg do siedziby WOMPCPL w Lublinie ul. Nałęczowska 27 Pracownia Fizykoterapii , sukcesywne napełnianie dewarów TR 26 – 2 sztuki i dostarczanie na stanowisko wykonywania zabiegu krioterapii . Dewary na azot są w posiadaniu Zamawiającego .
Sukcesywne dostawy na okres 36 miesięcy .
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do realizacji zamówienia w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym , pierwsza dostawa w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Pozostałe dostawy w ciągu max 3 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia zamówienia ( jeśli Wykonawca zaoferuje termin krótszy otrzyma większą ilość punktów ) od złożenia zamówienia .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się