Usługa cateringowa w formie bufetu dla studentów podczas spotkań w ramach wymiany dobrych praktyk realizowanych w projekcie pn. Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni – absolwenci UKW

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w formie bufetu dla studentów podczas spotkań w ramach wymiany dobrych praktyk realizowanych w projekcie pn. „Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni – absolwenci UKW”. 2.Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa posiłków oraz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia w formie wskazanej przez Zamawiającego (obrusy, naczynia, sztućce itp.). 3.Termin świadczenia usług cateringowych będzie w okresie od 4 do 7 października 2017 r. 4.Napoje i potrawy powinny być serwowane w ilości adekwatnej do liczby uczestników. 5.Zamawiający udostępni potrzebne pomieszczenia i stoły. 6.Adres i godzina realizacji usługi zostanie uzgodnione z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@ukw.edu.pl, nie później niż na 2 dni przed datą rozpoczęcia spotkań. Szczegółowe menu posiłków zostanie uzgodnione z Zamawiającym na podstawie co najmniej 2 propozycji przedstawionych przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@ukw.edu.pl, nie później niż na 2 dni przed datą rozpoczęcia spotkań. 7.Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach), a także na obsłudze po zakończeniu uroczystości (uprzątnięcie stołów i pomieszczeń w których serwowane będą posiłki) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie obiektu. 8.Usługa cateringowa obejmuje: •Przerwa kawowa: ¬kawa – min. 300 ml/ 1 osobę ¬herbata – min. 300 ml/1 osobę ¬woda niegaz. – min. 500 ml/1 osobę ¬cukier w saszetkach lub w kostkach, śmietanka do kawy ¬kanapki koktajlowe mieszane, min. 3 rodzaje na co najmniej 3 rodzajach pieczywa, min 60 g x 3/ 1 osobę ¬ciastka min. 4 rodzaje po 3 szt. z każdego rodzaju 50 g/ 1 osobę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się