Świadczenie usługi żywienia pacjetów

» Opis zapytania

2. Przedmiotem zamówienia jest :
a) przygotowywanie posiłków zgodnie ze standardem żywienia obowiązującym w szpitalnictwie z uwzględnieniem możliwości realizacji odpowiednich diet oraz zapewnieniem odpowiedniego składu i kaloryczności posiłków w oparciu o system HACCP zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2015. 594) oraz stosownie do wykazu norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie,
b) dostarczenie posiłków do siedziby Zamawiającego,
c) dystrybucja przygotowanych posiłków na poszczególne oddziały,
d) dystrybucja schludnie podanych posiłków do pacjentów pod nadzorem pracownika Zamawiającego,
e) odbiór i utylizacja resztek pokarmowych,
f) zmywanie naczyń po posiłkach
3. Zamawiający udostępni odpłatnie wybranemu Wykonawcy pomieszczenie z mediami na podgrzanie posiłków, zmywalnie, szatnię dla pracowników Wykonawcy oraz pomieszczenia pod potrzeby magazynów
wymaganych odrębnymi przepisami o łącznej pow. 40m².
4. Wykonawca płacić będzie Zamawiającemu czynsz najmu w wysokości 32,50 zł (słownie: trzydzieści dwa
złote 50/100 ) za 1 m2 + VAT miesięcznie. Wykonawca będzie dokonywać miesięcznych rozliczeń z
Zamawiającym z tytułów określonych poniżej na podstawie:
a) opłaty za centralne ogrzewanie + podgrzanie wody, wynoszącej 120,00 zł + VAT,
b) opłaty za energię elektryczną 90,00 zł + VAT,
c) opłaty za wodę zimną 45,00 zł + VAT,
d) opłaty za telefon regulowane będą na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie bilingu wg stawek powiększonych o podatek VAT

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się