Urządzenia do pralni szpitalnej

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
- dostawa urządzeń – pralnice 3 szt (takie same), suszarka i stacja zmiękczająca - do siedziby zamawiającego – pralnia szpitalna przy ul. Zygmunta Starego 20;
- demontaż starych urządzeń;
- utylizacja zdemontowanych urządzeń (za wyjątkiem wirówki i zmiękczacza) i materiałów rozbiórkowych;
- montaż urządzeń nowych wraz z uruchomieniem;
- wykonanie niezbędnych robót budowlanych – instalacje wod-kan, instalacja elektryczna wraz z rozdzielnią, bariera higieniczna, roboty budowlane wykończeniowe;
- przeszkolenie wskazanego personelu zamawiającego w zakresie obsługi aparatury;
- przekazanie wymaganych dokumentów;
- przeglądy techniczne urządzeń w okresie gwarancji .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się