PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW DOMU SENIORA-RUSINOWA w WAŁBRZYCHU

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla 50 mieszkańców Domu Seniora w Wałbrzychu dziennie na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektem Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Przedmiot zamówienia według kodu: CPV 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków, CPV 55520000-1 usługa dostarczania posiłków

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się