Zakup i sukcesywna dostawa ciekłego tlenu LO2 na potrzeby Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zakup i sukcesywna dostawa ciekłego tlenu LO2 na potrzeby Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się