Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych, ciekłego azotu oraz dzierżawa stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego jak i zbiornika na ciekły azot dla SPZOZ w Mławie w asortymencie i w szacunkowych (orientacyjnych) ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający informuje, iż obecnie na terenie SPZOZ w Mławie znajduje się stacja zgazowania ciekłego tlenu wraz z osprzętem która jest własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt wykonać niezbędne prace mające na celu posadowienie zbiornika na tlen ciekły i przyłączenie go do istniejącej stacji rozprowadzania gazów (o ile zachodzi taka potrzeba np. Wykonawca uzna, iż obecna stacja nie nadaje się do użytku).
3. Wykonawca składa ofertę tak aby cena końcowa w ofercie zawierała także koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z pracami związanymi z montażem i przyłączeniem zbiornika do istniejącej instalacji gazów medycznych. Zamawiający wymaga aby niezbędne prace wymagane do uruchomienia zbiornika były wykonane max. w ciągu 24 godzin od daty podpisania umowy (podłączenie zbiornika do istniejącej stacji rozprowadzania gazów).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się