Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej (-80 st. C) oraz wielofunkcyjnego czytnika płytek do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ7/02283, pn. „Rola systemu glutaminianergicznego mózgu w neuroendokrynnej regulacji ekspresji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej (-80 st. C) oraz wielofunkcyjnego czytnika płytek, zwanych dalej aparaturą, do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ7/02283, pn. „Rola systemu glutaminianergicznego mózgu w neuroendokrynnej regulacji ekspresji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Przedmiot zamówienia realizowany jest z podziałem na 2 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdej z 2 części oznaczonych numerami: I, II.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
Część I – Zamrażarka niskotemperaturowa (-80 st. C)
Część II – Wielofunkcyjny czytnik płytek

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się