Materiały sypkie - zadanie 1 postępowania na materiały do akcji zima wraz z transportem do sekcji eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych Tarnowskie Góry

» Opis zapytania

Materiały do akcji zima

Zadanie 1 - Materiały sypkie
1. Piasek workowany opak. 25 kg granulacja ok. 1 mm w ilości 15,5 tony
(sekcja Tarnowskie Góry - 10 ton)
(sekcja Herby Nowe – 4 tony)
(sekcja Gliwice – 1,5 tony)
2. Sól przemysłowa workowana opak 25 kg. w ilości 2870 kg
(sekcja Tarnowskie Góry – 920 kg)
(sekcja Herby Nowe – 250 kg)
(sekcja Rybnik – 300 kg)
(sekcja Gliwice – 900 kg)
(sekcja Racibórz – 500 kg)

Dostawa materiałów sypkich w dwóch terminach:
1. Dostawa do dnia 10.10.2017 w ilości 70% całości zamówienia
2. Dostawa w terminie 8-12.01.2018 w ilości pozostałych 30% całości zamówienia.
Przy czym zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z drugiej dostawy (rezygnacja z 30% całości zamówienia).

W cenę wyżej wymienionych materiałów należy wliczyć transport do miejsc określonych przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (dołączamy jako wypełniony i zeskanowany dokument w postaci załącznika do oferty elektronicznej),
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (dołączamy jako wypełniony i zeskanowany dokument w postaci załącznika do oferty elektronicznej),

Zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się