Przedmioty (skrobaczki, pochodnie itp.) - zadanie 2 postępowania na materiały do akcji zima wraz z transportem do sekcji eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych Tarnowskie Góry

» Opis zapytania

Materiały do akcji zima

Zadanie 2 - Przedmioty (skrobaczki, pochodnie itp.)
1. Skrobaczka do lodu (wąska) szerokość około 5 cm, metalowa (zdjęcie poglądowe w załączniku) w ilości 323 sztuk
(sekcja Tarnowskie Góry – 83 szt.)
(sekcja Herby Nowe – 10 szt.)
(sekcja Rybnik – 10 szt.)
(sekcja Gliwice – 70 szt.)
(sekcja Racibórz – 150 szt.)
2. Pochodnia parafinowa (zdjęcie poglądowe w załączniku) w ilości 2560 sztuk
(sekcja Tarnowskie Góry – 760 szt.)
(sekcja Herby Nowe – 200 szt.)
(sekcja Rybnik – 200 szt.)
(sekcja Gliwice – 900 szt.)
(sekcja Racibórz – 500 szt.)
3. Podpałka do grilla (płytka) w ilości 400 szt.
(sekcja Tarnowskie Góry - 400 szt.)
4. Wiadro metalowe ocynkowane 14 l w ilości 86 szt.
(sekcja Tarnowskie Góry – 46 szt.)
(sekcja Gliwice – 40 szt.)
5. Węglarka mała 340x200x180mm w ilości 5 sztuk
(sekcja Herby Nowe – 5 szt.)
6. Szufelka do węglarki w ilości 6 sztuk
(sekcja Herby Nowe – 6 szt.)
7. Miotła brzozowa w ilości 100 sztuk
(sekcja Racibórz – 100 szt.)

Dostawa przedmiotów (skrobaczek, pochodni itp.) w dwóch terminach (pozycje 5 i 6 dostawa całości w pierwszym terminie):
1. Dostawa do dnia 10.10.2017 w ilości 70% całości zamówienia
2. Dostawa w terminie 8-12.01.2018 w ilości pozostałych 30% całości zamówienia.
Przy czym zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z drugiej dostawy (rezygnacja z 30% całości zamówienia).

W cenę wyżej wymienionych materiałów należy wliczyć transport do miejsc określonych przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (dołączamy jako wypełniony i zeskanowany dokument w postaci załącznika do oferty elektronicznej),
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (dołączamy jako wypełniony i zeskanowany dokument w postaci załącznika do oferty elektronicznej),

Zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się