Dostawa środków chemicznych do oczyszczania wód kopalnianych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: POLIMER AMINOWY D/FLOKTUACJI WODY - 30 000,00 kilogram
POLIMER PROSZKOWY D/OCZYSZCZANIA WODY - 6,00 tona
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Kryteria oceny ofert: Część 1 - POLIMER AMINOWY D/FLOKTUACJI WODY:
Cena - 100,00%
Część 2 - POLIMER PROSZKOWY D/OCZYSZCZANIA WODY:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Określono w SIWZ
Termin wykonania zamówienia: Określono w SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.