Dostawa materiałów do akcji zima - zadanie 2 dostawa materiałów do akcji zima

» Opis zapytania

dostawa do Sekcji Eksploatacji Poznań Franowo ul. Piwna 6 materiałów do akcji zima szczegółowo opisanych w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia - zadanie 2
Wraz z ofertą proszę złożyć skany dokumentów wymienionych w WZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Narzędzia
  • Produkty spożywcze
  • Surowce i półprodukty
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Metale
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się