Zakup sprzętu biurowego

» Opis zapytania

Zakup sprzętu wyposażenia biurowego na potrzeby Ekspozytur Zarządzania Ruchem Kolejowym zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca wraz z ofertą cenową zobowiązany jest do załączenia na Platformie Zakupowej karty katalogowej produktu, bądź innego dokumentu, z którego będzie wynikała specyfikacja techniczna oferowanych przez Wykonawcę produktów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Metale
  • Infrastruktura telekomunikacyjna

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się