Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.
1)Pakiet 1 – lodówko zamrażarka,
2)Pakiet 2 – lodówko zamrażarka,
3)Pakiet 3 – zamrażarka,
4)Pakiet 4 – zamrażarka,
5)Pakiet 5 – lodówki,
6)Pakiet 6 – chłodziarko zamrażarka,
7)Pakiet 7 – lodówka,
8)Pakiet 8 – zamrażarka niskotemperaturowa,
9)Pakiet 9 – zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby zamawianych urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią Załączniki od nr 2.1 do nr 2.9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się