Dostawa złoża do odsiarczania biogazu dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego złoża granulowanego do odsiarczania biogazu dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej i dostarczenie do Łodzi, ul. Sanitariuszek nr 70/72. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy w workach 50 kg lub big bag bag-ach po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą rodzaju opakowania. Zamawiana ilość w okresie realizacji zamówienia – maksymalnie do wartości 723.000,00 zł netto. Opis przedmiotu zamówienia zawiera część techniczna Specyfikacji, stanowiąca Załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się