Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla potrzeb Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego azotu na potrzeby jednostek UMCS w Lublinie z podziałem na części:
Część 1 - Dostawa ciekłego azotu do zbiorników o pojemności od 7 do 250 litrów.
Część 2 - Dostawa ciekłego azotu do zbiornika o pojemności 3000 litrów wraz z dzierżawą zbiornika i układu do dystrybucji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym oddzielny plik pod nazwą: zalacznik_nr_1_OPZ_pn_58-2017_DOP-p.zip., dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się