SVA/NDM/ - „Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i podłączeniem kuchenek elektrycznych typu AMICA 618CE3.333HTaQ(XX). Zadanie nr 13415 pod nazwą „Sporządzenie dokumentacji, w tym wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami parkingowymi w garażach, na terenie dz. 80/31, 80/32, 80/33 w Słupsku przy ul. Hubalczyków”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kuchenek elektrycznych typu AMICA 618CE3.333HTaQ(XX) lub równoważnych wraz z wniesieniem do lokali na kondygnacje 1-5, podłączeniem kablem siłowym 2mb oraz dokonaniem wpisu do karty gwarancyjnej w ilości 30 sztuk.
2. Szczegółowy zakres dostawy zawarty został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Miejsce dostawy: budynek ul. Kosynierów Gdyńskich 3,76-200 Słupsk.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2017 | 11:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się