Dostawa chemii przemysłowej

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa chemii przemysłowej w podziale na zadania:
Zadanie 1 – produkty Loctite i Teroson
Zadanie 2 – GT-85 i Nicro
Zadanie 3 – produkty CT-Card
Zadanie 4 – preparaty do czyszczenia i konserwacji elektroniki
Zadanie 5 – produkty Orapi
Zadanie 6 – produkty Berner
Zadanie 7 – produkty Retech
Zadanie 8 – produkty Würth
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrane zadanie, pod warunkiem, że oferta będzie obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w danym zadaniu. Nie dopuszcza się złożenie oferty na zamienniki.
3.2 Wykazy produktów, dla każdego z Zadań objętych Przedmiotem Zamówienia, w tym nazwy, oznaczenia ilości oraz wielkości opakowań produktów, zawarte są w załącznikach do Specyfikacji Technicznej.
3.3 Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP oraz w załącznikach do Specyfikacji Technicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się