Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania i dostarczania całodziennych posiłków z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów, osób towarzyszących oraz personelu Zamawiającego, wg bieżących potrzeb Szpitala przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Rozdz. III SIWZ oraz wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się