Dostawy materiałów służących ochronie środowiska dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładowaniem do magazynu Zamawiającego materiałów służących ochronie środowiska (z podziałem na 3 zadania częściowe), zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane
Oferowane towary muszą spełniać wszystkie parametry określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym oraz wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, być fabrycznie nowe (I kat.), nieużywane i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, z oznaczeniami producenta i numeru katalogowego (jeśli występuje). W przypadku różnic w opakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się