Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. Załącznikami do Ogłoszenia są: * Załącznik nr 1 – Instrukcja dla Wykonawców, * Załącznik nr 2 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, * Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia, * Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia, * Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez oferowane urządzenia wymagań zamawiającego, * Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego), * Załącznik nr 7 – Wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.