Obsługa cateringowa dla dzieci Przedszkola w Zaleszanach i Obojnej w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Bajkowe Przedszkola” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś IX –Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci Przedszkola w Zaleszanach i dzieci Przedszkola w Obojnej. Posiłek, na który składa się: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek dla dzieci w wieku 3-5 lat, przygotowany i dostarczony będzie w okresie od dnia 04.09.2017r. do dnia 31.08.2018r. z przerwą wakacyjną w lipcu, gdzie szacowana ilość posiłków wynosi:
Przedszkole w Zaleszanach
Śniadania – 20 sztuk dziennie
II śniadania – 20 sztuk dziennie.
Dwudaniowy obiad – 20 sztuk dziennie
Podwieczorek – 20 sztuk dziennie

Przedszkole w Obojnej
Śniadania – 33 sztuk dziennie
II śniadania – 33 sztuk dziennie
Dwudaniowy obiad – 33 sztuk dziennie
Podwieczorek – 33 sztuk dziennie


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się