Dostawa środków czystości, materiałów higienicznych i drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (nr sprawy: 30/ZP/2017)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (nieprzeterminowanych, z co najmniej 12 miesięcznym terminem ważności) środków czystości, materiałów higienicznych i drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (w tym Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim). Dostawa obejmuje także transport na miejsce przeznaczenia dla Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi oraz Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowiecki). Transport asortymentu objętego przedmiotem zamówienia na własny koszt zapewnia Wykonawca w ramach zawartej umowy (projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: a/ Pakiet 1 – dostawa środków czystości i materiałów higienicznych, b/Pakiet 2 – dostawa drobnych artykułów gospodarstwa domowego. Szczegółowy wykaz zamawianych artykułów zawierają arkusze cenowe stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ: załącznik nr 2a
dla Pakietu 1, załącznik nr 2b dla Pakietu 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się